ALGORITM

Trips-traps-trulli mäng on realiseeritud PHP skriptimiskeeles ning kirjutamisel kasutati Java IDE Eclipse lisa PDT.

Käesoleva mängu algoritm ei kasuta tehisintellekti tehnikat, kuna iga käigu sooritamisel vaadatakse läbi teatud hulk ettekirjutatud protseduure ning sobiva protseduuri leidmisel kasutatakse seda. Kõik protseduurid on täielikult käesolevast mängust sõltuvad (põhinevad enamasti mängureeglite põhjal mängulaua lahtrite võrdlemisel) ning ei sobi kasutamiseks ühegi teise mängu puhul (ka nt. 4x4 trips-traps-trulli jaoks tuleks algoritmi kõvasti täiendda).

Protseduurid on järgmised (tähtsuse järjekorras):

Viimase kahe realiseerimine toimub paremalt vasakule ja ülevalt alla (ehk kõigepealt kontrollitakse ülemise rea esimest lahtrit ning viimasena alumise rea viimast lahtrit).

Sellel leheküljel on toodud ülevaatlik kirjeldus algoritmi tööst. Tegeliku implementatsiooni nägemiseks palun laadige mängu kood enda arvutisse SIIT ning avage see mõne tekstiredaktoriga (nt. Notepad).

Algoritm teeb iga käivituskorra ajal läbi järgmised sammud:

Käigu tegemine: