ALGORITM

Priidik on realiseeritud PHP skriptimiskeeles ning kirjutamisel kasutati Java IDE Eclipse lisa PDT.

Sellel leheküljel on toodud ülevaatlik kirjeldus algoritmi tööst. Tegeliku implementatsiooni nägemiseks palun laadige Priidiku kood enda arvutisse SIIT ning avage see mõne tekstiredaktoriga (nt. Notepad).

Algoritm teeb iga käivituskorra ajal läbi järgmised sammud: